Ιατρείο

Η φιλοσοφία του ιατρείου

Σας καλωσορίζουμε στην ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας του ιατρείου η οποία απευθύνεται τόσο σε ασθενείς όσο και σε συναδέλφους.

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η παροχή ασφαλούς, προβλέψιμης και υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής θεραπείας, στους ασθενείς που θα μας επιλέξουν. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και θεραπεία των περιοδοντικών νοσημάτων καθώς και στην αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών με εμφυτεύματα.

Επιδιώκουμε πάντα την θεραπεία των νοσημάτων του στόματος με αξιόπιστες και τεκμηριωμένες λύσεις οι οποίες ικανοποιούν τις προσδοκίες των ασθενών μας. Η εφαρμογή των οδοντιατρικών θεραπειών βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην επιστημονική τεκμηρίωση όπως αυτή προκύπτει μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα.

Με τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές προσπαθούμε να αποδώσουμε ένα υγιές, λειτουργικό και όμορφο χαμόγελο στους ασθενείς μας. Ο δρόμος για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνικές και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση αξιόπιστων και ποιοτικών υλικών καθώς επίσης και στην τήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής στους χώρους του ιατρείου παρέχοντας ασφάλεια στους ασθενείς μας.

Βασική φιλοσοφία του ιατρείου είναι η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μέσα από την ανθρωποκεντρική και εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, κατανοούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ώστε να παρέχουμε ένα προβλέψιμο και μακροχρόνια σταθερό θεραπευτικό αποτέλεσμα.


Member of

EAOASSO

EFP

Digital Smile Design

ICOI