Οστικά Ελλείματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ

Με την εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιτυχίας των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων, οι θεραπευτικές δυνατότητες μετά από την απώλεια των δοντιών διερευνύθηκαν σημαντικά.

Πλέον δεν είναι δυνατόν να διανοηθούμε την σύγχρωνη οδοντιατρική χωρίς την εμφυτευματολογία.

Σήμερα είμαστε σε θέση να τοποθρτήσουμε εμφυτεύματα σε όλες τις περιοχές των γνάθων ακόμη και σε οριακές καταστάσεις.

Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη των χειρουργικών – αναπλαστικών τεχνικών, που χωρίς την εφαρμογή τους δεν θα ήταν δυνατή μια εμφύτευση και με τις οποίες ικανοποιούνται οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για καλύτερη αισθητική.